MANIPULATED VISION – MANİPÜLE EDİLMİŞ GÖRÜNTÜ

Yönlendirilmiş Görüntü

İki tür belirsizlik var; rastlantısal olanın yarattığı ve duyguları yönlendirmek için üretilen. İlkiyle karşılaşıldığında duyulan korkuyla ikincisi arasında derin bir farktan sözedilebilir; birincisinde herkesin tepkisi değişebilirlik içerirken ikincisinde ortak bir tepki hedefleniyor.

Evimdeyim, penceremin kenarına dahi çıkamadığım zamanlar oluyor, çünkü her an karşılaşmak istemediğim bir görüntüye, bir felakete şahit olabilirim. Perde beni koruyor (!). Mahrem alanımı da…

İnsanlık tarihinin kısa bir süresi yönlendirilmiş, üretilmiş bir korkuyla yazıldı. Bu kısa süre nice kuşaklara yetecek. Oysa dünyanın penceresi ne sonsuz bir mavi, insana özgürlüğü hatırlatan.

Yönlendirilmekten kaçınmak için kendi görüntülerini oluşturan insanlar; sanatçılar. Ve bu görüntüler birer yanılsama değil, gerçek yanılsama yönlendirme kararını vererek gücünü dayatanlarda.

Özgül Arslan, mavi perdesini kapattığında penceresinin arkasındakileri gören bir o kadar da olan ve üretilmiş arasındaki farkı sezen bir sanatçı. Onun çağrısı; perdeyi tuvale dönüştürmek ve kendi görüntüsünü yaratmak isteyenlere…

Seda YAVUZ