FROM DUST TO SUBSTANCE – TOZDAN TÖZE

This work was produced as a result of residency and research in the excavation area of “Aşıklı Höyük”, which is accepted as the oldest village of Anatolia belonging to the Neolithic period. In Aşıklı Höyük (8200BC–7400BC), the first steps of the changing relationship of “man, man and nature/space” are seen (territorial life, transition to the first geometric architectural structure, domestication of plants and animals). This work of art (powder pigment installation on the base) transforms from the human form we trace into space/topography by being deconstructed by the intervention of air and the audience. In order to establish a close relationship with the people of Aşıklı, action areas for obtaining the pigment were seen and the process was tried to be envisioned. A temporary form open to experience was considered in order to be able to observe human effects by linking with the movements of the object drifting and walking in the space of the situationists.


Bu yapıt, Neolitik döneme ait Anadolu’nun en eski köyü olarak kabul edilen “Aşıklı Höyük” kazı alanında residency ve araştırma sonucunda üretilmiştir. Aşıklı Höyük (8200BC–7400BC) “insanın, insanla ve doğa/mekanla” değişen ilişkisinin ilk adımları görülmektedir (yerleşik yaşam, ilk geometrik mimari yapıya geçiş, bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi). İş (taban üzeri toz pigment enstalasyon), izini sürdüğümüz insan formundan, hava ve izleyici müdahalesiyle yapıbozuma uğrayarak mekana/ topografyaya dönüşür. Aşıklı insanıyla yakınlık kurmak için pigmenti elde etme eylem alanları görüldü ve süreç tahayül edilmeye çalışıldı. Situasyonistlerin, mekanda nesnenin sürüklenmesi, yürüme edimleriyle bağ kurarak insan etkilerini gözlemleyebilmek için  deneyime açık geçici form düşünüldü.