MILK ME! – SAĞ BENİ!

Erk sadece sağmak ister…

Politikalar;

Kadınların üretim alanından dışlanarak erkeklere bağımlı kılmasını sağlarken, diğer yandan kadın bedenini emek gücünün yeniden üretiminin “fabrikası” olarak işlevlendirir ve bunu yaparken kadının emeğini değersizleştirir.

Kalkınma planlarında, kadınların üreme kapasitesi ve stratejilerini kadınlar tarafından belirlenebilecek bir alan olarak görmez ve bir değişken olarak ele alarak nesneleştirir. Kadını, bedensel bütünlüğü içinde değil sadece üreme bağlamında dikkate alır ve hazırlar.

Kadının emeğini ikincilleştirir,

Toplumsal bağlardan koparır,

Üreme-ürememe hakkını hiçe sayar,

Üreme kapasitesini kontrolünde tutar.

Her yıl dünyada yanlış yürütülen politikalar yüzünden, yüzbinlerce kadın doğurganlığa bağlı sebeplerden ölmekte ve milyonlarca kadın doğurganlıkla ilgili sorunlar sonucu kronik hastalıklara yakalanmakta ya da sakatlanmaktadır.

Buna rağmen belirlenen sayıda ve aralıkta bedenini sağmaları için itaat etmeli, sunulan şartlarda doğurmalı, göz önünde dolaşmamalı ve emzirmemeli, sunulan imkanlara biat etmeli!

Sanatçı,  “Milk me!” video çalışmasında kendi kişisel tarihinden referansla kadın bedeninin ve emeğinin üzerinde ki kapitalist tahakkümü sorgular.

Özgül ARSLAN

2006