“RESISTANCE” YILDIZART I

yildizYILDIZSANAT I

30 MAYIS-10 HAZIRAN 2000

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yıl Sonu Etkinliği

Düzenleyiciler: Beral Madra /Kadri Özayten/ Serhat Kiraz/ Inci Eviner / Zerrin Boynudelik

Asistanlar: Emine Önel, Utku Dervent

Sanatçılar: Balkan Nac İslimyeli, İnci Eviner, Mürüvvet Türkyılmaz, Eser Selen, Özgül Aslan, Şeyda Cesur, Şükran Mertcan, Gürdal Yücel, Vahit Tuna, Serhat Kiraz, Sıtkı Kösemen

KAVRAM

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, bir yandan üniversite topluluğunun günümüz sanatına olan ilgisini pekiştirmek ve farklı ve yeni alanları keşfetmesini sağlamak amacıyla, bir yandan da üniversiteyi İstanbul izleyicisi için sanat etkinlikleri açısından canlı ve ilginç bir ortama dönüştürmek amacıyla düzenlemek istediğimiz yıl sonu etkinliğinin çalışmalarına, gerekli izinleri de alarak, başlamış bulunmaktayız.

Bu etkinliği sürekli kılmak amacıyla, her zaman gelişmeye açık, ama kuralları da olan bir çerçeve çizdik.

Bu çerçevenin özelliklerini

  • Etkinliğin, Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü öncülüğünde, bütün Fakültenin katılımıyla gerçekleşmesi,
  • Etkinliğin, Fakültenin kuruluş amacına uygun olarak disiplinlerarası ve interaktif bir özellik taşıması,
  • Üniversite dışındaki sanat ortamının katılımının sağlanması,
  • Araştırma Görevlileri ve öğrenciler için, kendi alanlarında deneyim kazanma ve uygulama yapma olanakları sunması,
  • Koşullar elverdiğince uluslararası açılımlara sahip olması,
  • Etkinliğin bir bütünlüğe sahip olması ve tümel bir yapıt gibi görünmesi. olarak öngörüyoruz.

“YıldızSanat” üstbaşlığıyla sunulacak olan bu etkinliğin her yıl, üstünde iyi düşünülmüş bir konusu/kavramı olması gerekmektedir. YıldızSanat I’in kısa sürede ve etkin bir biçimde tanınması için bir strateji oluşturulması yararlı olacaktır. Günümüzdeki ilgi çekici süreçlerden birisi ” Hızlı Iletişim, Elektronik Medyalar ve Sanat/Kültür Ilişkileri ” dir. Bu üçgende sanatın durumuna gönderme yapmak / değinmek, basında, medyada tartışılmakta olan birçok kültür sorununu gündeme getirecektir. Aynı zamanda, etkinliğin duyurulma alanı olan basın ve medya, etkinliğin kapsamına girdiğinden, sanırız bu duyuru daha kolaylaşacaktır. Etkinlik içinde yer alması düşünülen açıkoturuma da kuşkusuz bu üçgende yer alan önemli kişiler davet edilecektir.

Kanımca, sanat ve kültürün bu üçgen içindeki konumunu irdeleyen bir başlık bulmak gerekir. Başlık, kışkırtıcı olmak için bir hesaplaşama içermeli. Yeni teknolojik olgular karşısında sanat yapıtının biçim ve estetiği ve sanatçının tutumu ne olmalıdır, sorusuna yanıt vermeli. Medya teknolojisini kullanarak üreten sanatçı olmak yerine, medya teknolojisi ve sanat ilişkisini çözümleme işlevini üstlenen sanatçı olarak davranmak mı gerekiyor sorusuna yanıt vermeli. Bu bağlamda, sanat ve yeni teknolojiler arasında bir gerilim söz konusudur ve her alan birbirine direnmektedir. Yaratıcılık süreçleri, özellikle bu direnme alanında beslenmektedir.

Direnç. Sözlükte, direnişin herkezce iyi bilinen yabancı dil (Fransızca) bir karşılığı var: Resistanz. Rezistans aynı zamanda fizikte kullanılan bir terim; yani üniversitenin “teknik” kökenine uygun.