A ROOM OF OUR OWN – BİZE AİT BİR ODA

Milk Me!


A Room of our Own

A Room of our Own

[scroll for English]

“Bize Ait Bir Oda” sergisi, 9 Mayıs – 4 Haziran 2017 tarihleri arasında Ark Kültür’de izleyici ile buluşuyor. Yirmi üç sanatçıyı bir araya getiren sergide resim, desen, video, fotoğraf, heykel, enstalasyon, illüstrasyon ve performans gibi farklı disiplinlerden çalışmalar yer alıyor. Doğurganlık, annelik ve dişil döngüleri kadın bakış açısı ile ele alan sergi, bu konular üzerine ön yargıları ve klişeleri sorgulayarak kadınlık hallerini izleyici ile beraber yeniden kurgulamayı ve deneyim paylaşımını hedefliyor.

Sergide yer alan sanatçılar alfabetik sıra ile Ada Tuncer, Arzu Arbak , Arzu Yayıntaş, Ecem Yerman, Ece Eldek, Elif Varol Ergen, Fatoş Irwen, Gizem Aksu, Gökçe Deniz Balkan, Güneş Terkol, Işıl Eğrikavuk, Merve Çanakçı, Nancy Atakan, Neriman Polat, Nurcan Gündoğan, Oda Projesi, Özgül Arslan, Seçil Yersel, Sena Başöz, Sevil Tunaboylu, Sezgi Abalı ve Yasemin Nur.

“Bize Ait Bir Oda” sergisi, Arzu Yayıntaş ve Güneş Terkol’un 2015’ten beri annelik ve doğurganlık üzerine yaptığı atölyelerin bir devamı niteliğinde. İktidar sahiplerinin ve medyanın anneliği tek tipleştiren, çocuk bakımını basite indirgeyen, anne olmanın bir tercih meselesi olduğunu görmezden gelen yaklaşımlarına ve anneliği kadının üzerinde bir baskı mekanizması olarak kullanılmasına bir tepki olarak başlayan atölyeler, bu sergide kavramsal olarak daha da genişleyerek dişil döngüleri de kapsamına aldı.

Sergi küratörü Arzu Yayıntaş, konsept geliştirme ve sergi tasarımında Güneş Terkol ve Sevil Tunaboylu ile birlikte çalıştı. Üçlü, doğurganlık ve dişil döngüler üzerine (Kadının kendi doğumu, regl, doğum yapmak, düşük, kürtaj, biyolojik saat, menopoz) 7 başlıkta hazırladıkları soruları paylaşarak bu konularda çalışmak isteyen sanatçılara açık çağrı yaptı. Bu çağrıya cevap olarak bazı sanatçılar sergi için yeni bir iş yapmayı önerirken, bazıları ise daha önce ürettikleri ama daha önce sergileme şansı bulamadıkları eserlerini arşivlerinden çıkardılar. Sorular yoluyla yapılan sergi çağrısıyla bu konularda çalışmak isteyen sanatçıların işbirliğine ve katılıma açık bir yaklaşım benimsenerek, klasik otoriter sergi küratörlüğü anlayışından farklı, daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir tutum ile sergi mekanı ortak bir alan olarak kurgulandı.

Sergi, iktidarın tek tipleştiren söyleminin aksine annelik ve kadınlık deneyimlerinin çok çeşitli olduğunu ve her kadının doğurganlık ve dişil döngüler üzerine paylaşacak çok şeyi olduğuna işaret etmeyi, bu deneyimleri çoğaltarak görünür kılmayı ve kadın dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Farklı disiplinlerin ve yaklaşımların biraya getirildiği sergi kapsamında atölyeler, konuşmalar ve performanslar da gerçekleşecek. Bu etkinliklerin duyurusu için serginin facebook sayfasını takip edebilirsiniz.

Bize Ait Bir Oda sergisi 4 Haziran 2017 tarihine kadar Pazartesi ve Salı günleri hariç 11:00 – 19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak Ark Kültür’de ziyaret edilebilir. 9 Mayıs 18.30’daki açılışa bekliyoruz. Detaylı bilgi için bizeaitbiroda@gmail.com adresine ya da Bize Ait Bir Oda facebook sayfasına yazabilirsiniz. https://www.facebook.com/groups/bizeaitbiroda#bizeaitbiroda

Anneliğe, Kadınlığa ve Dişil Döngülere Dair Bir Sergi:

Bize Ait Bir Oda

9 Mayıs – 4 Haziran 2017

Açılış: 9 Mayıs 2017, Salı 18:30

Ark Kültür

Kılıçali Paşa Mahallesi,

Batarya Sk. No:2, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Pazartesi ve Salı günleri hariç her gün 12.00–19.00

 

=================================

 

“A Room of our Own” exhibition will meet the viewers between the dates 9th May – 4th June 2017 in Ark Kültür. The exhibition brings together 23 artists and houses works from different disciplines such as painting, drawing, video, photography, sculpture, installation, illustration and performance. Handling topics of fertility, motherhood and feminine cycles from women’s perspective, the exhibition questions the prejudices and cliches on these topics and aims to review and reconsider them together with the spectator while sharing experiences.

The artists of the exhibition in alphabetic order are; Ada Tuncer, Arzu Arbak , Arzu Yayıntaş, Ecem Yerman, Ece Eldek, Elif Varol Ergen, Fatoş Irwen, Gizem Aksu, Gökçe Deniz Balkan, Güneş Terkol, Işıl Eğrikavuk, Merve Çanakçı, Nancy Atakan, Neriman Polat, Nurcan Gündoğan, Oda Projesi, Özgül Arslan, Peri Demirbaş, Seçil Yersel, Sena Başöz, Sevil Tunaboylu, Sezgi Abalı and Yasemin Nur.

You can view a selection of visuals of works of the exhibition through:goo.gl/K7M6yL

“A Room of our Own” exhibition is a continuation of the workshops on motherhood and fertility run by Arzu Yayıntaş and Güneş Terkol since 2015. Those workshops started as a reaction to the approach of those in power and the media standardising motherhood, oversimplifying child care, ignoring the fact that motherhood is an issue of choice and the use of motherhood as a repression mechanism on women. In this exhibition, the concept expanded containing the feminine cycles.

The curator of the exhibition Arzu Yayıntaş worked together with Güneş Terkol and Sevil Tunaboylu in the concept development and the exhibition design process. The trio prepared a questionnaire on fertility and feminine cycles (the birth of a woman, menstruation, giving birth, miscarriage, abortion, biological clock and menopause) under 7 titles and made an open call to artists willing to work with these concepts through sharing the questionnaire. As a response to this open call, some artists proposed to make new work for this exhibition while others proposed readily available work from their archives that they did not have the opportunity to exhibit before. An approach that is different from classical authoritarian curatorship, more open to the collaboration and contribution of artists willing to work in this field was taken with the open call made through the questionnaire and the exhibition space was organised as a common space with a more equalitarian and embracing attitude.

Contrary to the ruling power’s standardising discourse, the exhibition aims to underline the fact that motherhood and womanhood experience has many different forms and every woman has much to share on fertility and feminine cycles, make more experiences visible and strengthen women solidarity.

The exhibition bringing together different disciplines and approaches will also host workshops, talks and performances .The announcements of these events can be followed up on the facebook page of the exhibition.

“A Room of our Own” exhibition can be visited until 4th of June everyday except monday and tuesday between 11:00-19:00 at Ark Kültür. The admission is free. All art enthusiasts are invited to the opening on 9th of May at 18:30. For more detailed information you can contact us via bizeaitbiroda@gmail.com or our Facebook page;https://www.facebook.com/groups/bizeaitbiroda #bizeaitbiroda

An Exhibition on Motherhood, Womanhood and Feminine Cycles:

A Room of our Own

9th May – 4th June 2017

Opening : 9th May 2017, Tuesday 18:30

Ark Kültür

Kılıçali Paşa Mahallesi,

Batarya Sk. No:2, 34430 Beyoğlu/Istanbul

Open everyday except Monday and Tuesday 12.00–19.00